Deltakelse på skirenn

Bli med på skirenn!

Skirenn er morsomt og spennende og i Oslo skikrets arrangeres det mange flotte skirenn. Skigruppa legger en plan for hvilke renn i kretsen barna oppfordres til å delta på, se oversikt under prioriterte skirenn. Det er viktig at barna selv har lyst til og er komfortable med å delta. Vi har erfart at det kan være greit å starte i tidlig alder, men ikke legg noe press på barna om de ikke er interessert. Spesielt er det fin renn tilvenning å delta på de mer uhøytidelige Telenorkarusellrennene.

Dersom barna introduseres for skirenn i litt eldre alderstrinn så er det greit å vite at det fra og med 11-årsklassen er rangerte resultatlister og at det er stor spredning i nivå. Det er ingen rangering for aldersgruppene 8–10 år, men tidene offentliggjøres. Aldersgruppe 8–12 år går inntil 2 km, 13–14 år går inntil 3 km mens 15–16 år går 5 km.

Barn som ikke ønsker å delta på skirenn, kan selvfølgelig delta på skitreningen med Hasle-Løren. Vi ønsker å dyrke skiglede for alle barn og alle nivåer!

Påmelding
Påmelding til renn skjer på Min idrett. Startkontingent til prioriterte skirenn er inkludert i treningsavgiften så lenge du melder på innen påmeldingsfristen og deltar på rennet. Løpere som melder seg på til renn etter påmeldingsfristen (etteranmelding) må selv dekke påmeldingskostnaden. Hasle-Løren forbeholder seg også retten til å kreve egenandel for ekstrakostnader i renn, hvor løper ikke møter til start uten gyldig grunn. Eventuelle etteranmeldinger og ikke oppmøte på påmeldte renn blir fakturert samlet etter sesongen.

For stafetter kjører vi intern påmelding og så er det en felles påmelding som gjøres av ansvarlig i skigruppa basert på de som har meldt seg på.

Tidtakerbrikke
Fra 2020-2021 sesongen legger vi opp til at alle løpere 11 år og eldre skal ha sin egen emiTag tidtakerbrikke, men skigruppa ber om at alle som vet at barna skal gå en del renn, bestiller brikke allerede nå. Gjelder 11 års klassen og eldre. Mer informasjon om tidtakerbrikke og bestilling finnes på: https://www.skiforbundet.no/langrenn/skirenn/regler-og-retningslinjer/tidtakerbrikker/. Det vil på de aller fleste renn også være mulig å leie brikke.

Klubbmesterskap
Skigruppa arrangerer klubbmesterskap i Langrenn. Det er et uhøytidelig og morsomt arrangement der hele familien oppfordres til å delta.

Hasle-Løren Ski © 2020 Frontier Theme