Historie

Historien til skigruppen i Hasle-Løren

Hasle-Løren IL ble stiftet allerede i 1911 og klubben feiret sitt 100-årsjubileum i 2011. Klubben har til ulike tider hatt ulike idretter på programmet. Noen idretter har lang og permanent virksomhet i klubben. Aktivtetsnivået og antall utøvere har variert over tid. Skigruppa ble etablert i 1914 og har siden stått på programmet.

Både hopp, kombinert og langrenn har blitt utøvet med H/L som tilhørighet.I moderne tid dvs. de siste 50 årene er det i hovedsak langrenn som har stått i sentrum. Langrenn ble i tidlige tider kombinert med å løpe orientering om sommeren. Senere har langrenn blitt kombinert med friíidrett , løping og de siste 25 årene tildels med sykkel og triathlon(vintertriathlon)  som supplerende idretter. Hasle-Løren skigruppa har i mange år stilt  med deltakere i turrenn som Birkebeinnerrennet og lokale turrenn i og rundt Oslo.
I 70-årene ble det startet opp en bred barne- og ungdomsgruppe i H/L med skiskole for de yngste og aktive renn for de som var motivert til ytterligere satsing etter at basisferdighetene var lagt i skiskoleregi. Svært mange foreldre ble trukket med i dugnadsarbeid og de mest ivrige ble skolert som trenere/smører og sekundanter. I en periode var H/L blant de fremste klubbene i Oslo Skikrets i forhold til å benytte de mest moderne treningsmetoder og virkemidler for å utvikle sine talenter.

Magnar Horten er et navn som bør nevnes i denne forbindelse, som verktøymaker på Standard Telefon og Kabelfabrikk produserte han egne strukturjern som ble anvendt av og for klubbens løpere og opp på topp plan i Norges Skiforbund. Mange toppløpere i Oslo fra andre klubber fikk skiene sine preparert i Spireaveien hos Magnar.

I forbindelse med klubbens 75-års jubileum kunne klubben mønstre rundt 75 aktive/lisensierte deltakere i langrenn opp til og med seniornivå. Svært mange av distriktets håpefulle fikk sin skiskolering gjennom skigruppa i H/L og har hatt glede av sine ferdigheter også i voksen alder. Skigruppa i H/L har levert tilltsvalgte og ressurspersoner på trening,smøring og sekundering og delt sin kompetanse og arbeidsinnsats med andre klubber i nærmiljøet gjennom Team Bjerke, et samarbeid mellom skiklubbene i Bydel Bjerke og Groruddalen og i Oslo Skikrets og i Team Kollen.

Oppslutningen om skiaktivitetene i H/L svinger med snøfattige vintre og generasjonskifter. Gledelig er det konstantere at etterspørsel etter skiskole og nytt behov ble innmeldt for 5 år siden. Ny giv og ny aktivitet med fulltegnede skiskoler med mer enn 100 deltakere pr. år i kombinasjon med nydesignede skidresser gjør skiturene i Oslo-markene og Lillomarka spesielt til hyggelige opplevelser.

Ny flott skibekledning i klubbens farger preger marka på hverdager og i helger. Det nye kunstsnøanlegget på Linderudkollen bidrar til at langrenn og ski i H/L går nye oppturer i møte!

Ingar Wilhelmsen

Hasle-Løren Ski © 2020 Frontier Theme