Informasjonsmøte for Hasle-Løren ski-instruktører onsdag 16. november

Velkommen til informasjonsmøte for ski-instruktører onsdag 16. november klokken 20:00. Møtet avholdes i klubbhuset ved Lørenbanen og er for de som ønsker å være med som instruktør eller vurderer å være med som instruktør i år.
Skiskolen til Hasle-Løren er veldig populær og trenger flere instruktører for å kunne tilby et godt opplegg. Skiskolen starter etter jul og gjennomføres antakelig tirsdager i Linderudkollen. Påmeldingen til skiskolen åpner iløpet av noen dager.
Skiskolen er foreldredrevet og et tilbud til barna i området vårt. Til hver gruppe trengs minimum 2 instruktører. For gruppene med de yngste barna kan det være greit å være 3-4 instruktører / hjelpere. Man trenger ikke å være dreven skiløper eller erfaren skitrener for å kunne bidra som instruktør.
Instruktørene er med på å gjennomfører skilek og trening med en fast gruppe med barn, samt hjelper til med å arrangere et skirenn som avslutning på sesongen. Hensikten med instruktørmøte er å informere om og samle input til gjennomføringen av årets skiskole. Pr nå er fokuset satt på å få til en bedre organisering og gjennomføring av skiskolen, samt jobbe for et litt bedre tilbud mhp skitrening for 2007 kullet og eldre.
Foreløpig agenda for møtet:
– planer for året
– organisering
– instruktør-rollen
– opplæring av instruktører
– innkjøp av utstyr
– skiskole vs skitrening
– øvelsesbank
– annet?
Innspill til agenda og forslag til gjennomføring av årets skiskole mottas med takk ?
Hilsen Rune
Tlf 971 46 436
Hasle-Løren Ski © 2020 Frontier Theme