Årlig møte i Hasle-Løren Ski/Sykkel/Tri onsdag 28 februar

Onsdag 28.februar 2018, kl 20.00-22.00

Sted: VIP-rommet Løren Ishall

Saksliste:

 1. Åpning
 2. Valg av møteleder/protokollfører og to til å medundertegne protokollen sammen med møteleder
 3. Styrets årsberetning
 4. Årsregnskap 2017
 5. Dele gruppa i to?
  Det ble på fjorårets årsmøte stilt spørsmål ved om ski og sykkel bør deles i to grupper.
  Styret vil presentere en anbefaling for dette, og om årsmøtet vedtar dette vil punktene valg, budsjett og nye vedtekter basere seg på ny inndeling.
 6. Budsjett 2018 – to grupper
 7. Forslag til vedtekter for HL sykkel/triatlon og HL ski
  Det foreslås at de to nye gruppestyrene skal ha fire styremedlemmer hver, og det skal velges valgkomiteer bestående av tre medlemmer, i hver av de to gruppene.
 8. Valg av valgkomiteer for HL sykkel/triatlon og HL ski
 9. Valg av styrer for HL sykkel/triatlon

Alle medlemmer av klubben er stemmeberettiget og vi håper flere tar turen for å høre om det som skjedde i 2017 og planer fremover. Velkommen!

Hasle-Løren Ski © 2020 Frontier Theme