Innkalling til årlig møte i Hasle-Løren skigruppe

Det innkalles med dette til årlig møte i Hasle-Løren skigruppe.

Tid: Onsdag 6. februar 2019 klokken 20:00

Sted: VIP-rommet i ishallen (innenfor kafeen)

Agenda:

  1. Åpning
  2. Valg av møteleder/protokollfører og to til å undertegne protokollen sammen med møteleder
  3. Styrets årsberetning
  4. Årsregnskap 2018
  5. Budsjett 2019
  6. Valg av valgkomite
  7. Valg av styrer
  8. Eventuelt

Vel møtt!

Med vennlig hilsen Skistyret

Hasle-Løren Ski © 2020 Frontier Theme