Årlig møte – skigruppa

Velkommen til årlig møte for skigruppa torsdag 6 februar kl 19:30

Minner om årlig møte som avholdes på klubbhuset.

Agenda:

  • Åpning
  • Valg av møteleder/protokollfører og to til å medundertegne protokollen sammen med møteleder
  • Styrets årsberetning
  • Årsregnskap
  • Budsjett 2020
  • Valg av valgkomite
  • Valg av styre

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest torsdag 30.1.2020 til ski@hasle-loren.no. For fullstendig sakliste med alle saksdokumenter så kan forespørsel sendes til samme mail adresse.

Med vennlig hilsen skistyret

Hasle-Løren Ski © 2020 Frontier Theme