Velkommen til årlig møte i Hasle-Løren ski

Tid: Mandag 26.februar 2024 klokken 18:00

Sted: Arenahuset Lillomarka Arena

Agenda:

  • Åpning
  • Valg av møteleder/protokollfører og to til å med undertegne protokollen sammen med møteleder
  • Styrets årsberetning
  • Årsregnskap
  • Budsjett 2024
  • Valg av valgkomite
  • Valg av styre

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest torsdag 19.2.2024 til ski@hasle-loren.no

Med vennlig hilsen skistyret

Hasle-Løren Ski © 2020 Frontier Theme