Velkommen til årlig møte for Hasle-Løren skigruppe.

Tid: Torsdag 16. februar 2023 klokken 18:00

Sted: VIP-rommet i ishallen ( innenfor kafeen)

Agenda:

  • Åpning
  • Valg av møteleder/protokollfører og to til å medundertegne protokollen sammen med møteleder
  • Styrets årsberetning
  • Årsregnskap
  • Budsjett 2023
  • Valg av valgkomite
  • Valg av styre

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest torsdag 08.2.2023 til ski@hasle-loren.no

Med vennlig hilsen skistyret

Hasle-Løren Ski © 2020 Frontier Theme